กิจกรรม

จำนวน กิจกรรม ระยะเวลา วันที่ออกจำหน่าย สถานะ
1 MERNEL X NCT DREAM 2022/04/12 - 2022/04/30 ปิด
2 PC AIS 2021 2021/02/01 - 2021/12/31 ปิด
3 PC For Fan Face 2020/07/16 - 2020/07/31 ปิด
4 PC New Friend Get Free 2020/07/01 - 2020/07/31 ปิด
5 PC AIS July 2020/07/01 - 2020/12/31 ปิด
6 Announce Fake Web 2020/06/15 - 2020/12/31 ปิด
7 PC Line May 2020/04/30 - 2020/05/31 ปิด
8 PC AIS 2563 2020/02/04 - 2020/06/30 ปิด
9 5th Anniversary 2020/12/31 - 2021/02/28 ปิด
10 Lucky10 2019/10/05 - 2019/10/10 ปิด