นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท เจเคเอ็น ไฮ ช็อปปิ้ง จำกัดได้คำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเป็นอย่างแรก ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อระบุถึง ตัวบุคคลตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ แห่งราชอาณาจักรไทยเท่านั้น นโยบายความเป็นส่วนตัวอธิบายถึงวิธีที่เราเก็บข้อมูล นำมาใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว (ในบางกรณี) โดยนโยบายนี้จะอธิบายถึงขั้นตอนการกระทำกับข้อมูลส่วนบุคคล และสุดท้ายนโยบายนี้จะอธิบายถึงตัวเลือกที่ท่านสามารถเลือกได้เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของท่านเอง การที่ท่านเข้ามาที่เว็บไซต์นี้ทั้งทางตรง และทางอ้อม ถือว่าท่านยอมรับนโยบายของเราทันที การปกป้องดูแลข้อมูลส่วนตัวของท่านเปรียบเสมือนความไว้วางใจที่ท่านมีให้เรา และเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเสมอมา ดังนั้นเราจึงจะขอใช้เพียงข้อมูลบางส่วนของท่านอันได้แก่ ชื่อ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เฉพาะที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เราได้กำหนดไว้ ทั้งนี้เราจึงเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกรรมของเรากับท่านเท่านั้น ทางเราจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้เป็นระยะเวลาตราบเท่าที่กฎหมายกำหนดหรือเป็นระยะเวลาตามวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลนั้นๆ ท่านสามารถเยี่ยมชม และท่องเว็บไซต์ของเราได้โดยไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วน บุคคลใดๆ โดยตลอดการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราท่านจะอยู่ในฐานะผู้ไม่เปิดเผยตัวตน และไม่สามารถระบุตัวตนได้ จนกว่าท่านจะสมัครลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้กับเรา และได้เข้าสู่ระบบด้วยชื่อบัญชี และรหัสผ่านของท่านเอง

คลังข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท เจเคเอ็น ไฮ ช็อปปิ้ง จำกัด จะไม่ขาย หรือยอมให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมรู้เห็นข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ได้เก็บรวบรวมไว้โดยเด็ดขาด ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมออนไลน์จะได้รับการเปิดเผยเฉพาะภายในเครือ บริษัทของเราเพื่อการดำเนินการภายในเท่านั้น เมื่อท่านได้สร้างบัญชีผู้ใช้กับ เจเคเอ็น ไฮ ช็อปปิ้ง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจะเก็บรวมรวมไว้ อาจมีดังต่อไปนี้
• ชื่อ
• ที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้า
• ที่อยู่อีเมล
• เบอร์โทรศัพท์บ้าน
• เบอร์โทรศัพท์มือถือ
• วันเกิด
• เพศ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวมรวมไว้นั้น จะถูกใช้ดังต่อไปนี้
เพื่อการจัดส่งสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ
• เพื่ออัพเดทข้อมูลการส่งสินค้า รวมไปถึงในกรณีที่ลูกค้าต้องการบริการอื่นๆ เพิ่มเติม
• เพื่อการให้ข้อมูลสินค้าที่เกี่ยวข้อง
• เพื่อดำเนินการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อสินค้าของท่าน และการให้บริการต่างๆ พร้อมทั้งให้ข้อมูล ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา ที่ท่านต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า และการบริการของเรานอกเหนือจากบนเว็บไซต์

นอกจากนี้ เราจะใช้ข้อมูลที่ท่านให้กับเราเพื่อ
• การบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ของท่านกับระบบของเรา
• ตรวจสอบ และส่งข้อมูลการดำเนินธุรกรรมทางด้านการเงินของท่านเพื่อยืนยันการชำระค่าสินค้าออนไลน์นั้นๆ
• เพื่อตรวจสอบจำนวนการดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาปรับปรุงแผนผัง และเนื้อหาภายในเว็บไซต์ให้ตรงกับความ ต้องการของลูกค้ายิ่งขึ้น
• รวมทั้งเพื่อให้เรารู้จักผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์ของเรามากขึ้น
• เพื่อที่เราจะสามารถดำเนินการศึกษา และรู้สถิติทางประชากรศาสตร์ของลูกค้าบนเว็บไซต์ของเรามากยิ่งขึ้น
• เพื่ออัพเดตข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ และตรงกับความ ต้องการของท่าน อันรวมไปถึงข้อมูลสินค้า และบริการจากเรา และด้วยเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมา

เมื่อท่านได้ลงทะเบียนกับเราบนเว็บไซต์ของไฮช็อปปิ้งแล้ว เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลในการจัดส่งสิทธิพิเศษ และโปรโมชั่นจากเราตามโอกาสต่างๆ โดยท่านสามารถยกเลิกการรับข้อมูลสิทธิพิเศษ และโปรโมชั่นดังกล่าวได้ทุกเมื่อ เพียงท่าน กดลิงค์ “ยกเลิกข่าวสาร” จากท้ายจดหมายข่าว ที่ทางเราได้จัดส่งไปยังท่าน สำหรับการชำระเงินค่าสินค้า ท่านจะต้องดำเนินการผ่านตัวกลางการรับชำระเงินค่าสินค้าตามช่องทางที่ปรากฏอย่างชัดเจนบนเว็บไซต์เท่านั้น โดยหากท่านประสงค์จะทำการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆในการสั่งซื้อ หรือจะยกเลิกคำสั่งซื้อนั้น ๆ ให้ท่านติดต่อเพื่อแจ้งความประสงค์ที่หมายเลข 02-123-4555 ทั้งนี้ ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าของท่านจะถูกเก็บรวบรวมไว้ในระบบที่มีการรักษาข้อมูลอย่างเข้มงวด โดยที่เราไม่สามารถเรียก และดึงข้อมูลดังกล่าวของท่านขึ้นมาได้เองได้โดยตรง แต่ท่านจะสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้เองได้โดยเข้าสู่ระบบบนเว็บไซต์ด้วยชื่อบัญชีผู้ใช้ และรหัสการเข้าใช้ของท่าน ซึ่งจะปรากฏข้อมูล และประวัติที่ได้ดำเนินการมาทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่แจ้งให้ทราบว่าอยู่ในระหว่างการจัดการตามคำสั่งซื้อ หรือข้อมูลแจ้งให้ทราบว่ากำลังรอการจัดส่ง ซึ่งท่านสามารถจัดการตั้งค่าใหม่ หรือทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอื่นๆ อาทิ เช่น สถานที่จัดส่ง ข้อมูลทางธนาคาร และการรับหรือยกเลิกจดหมายข่าวสารได้ อย่างไรก็ตาม ท่านควรรักษาข้อมูลซึ่งใช้ในการเข้าสู่ระบบ และข้อมูลส่วนตัวในบัญชีผู้ใช้เป็นความลับ มิให้ผ่านไปยังบุคคลภายนอกทราบ ทั้งนี้ เราจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับการเข้าสู่ระบบบนเว็บไซต์ด้วยชื่อบัญชีผู้ใช้ และรหัสการเข้าใช้ที่เราไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าท่านไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการ หรือไม่เป็นไปตามความถูกต้องดังกล่าว เว้นแต่ ความเสียหายนั้นพิสูจน์ได้โดยชัดแจ้งว่ามีสาเหตุมาจากเราโดยตรง
อัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ท่านสามารถอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ทุกเมื่อ เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ของท่านบนเว็บไซต์ ไฮช็อปปิ้ง
การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บริษัท เจเคเอ็น ไฮ ช็อปปิ้ง จำกัด ขอยืนยันให้ท่านมั่นใจได้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมไว้ทั้งหมดจะถูกเก็บรักษาไว้ในคลัง ข้อมูลของเราเป็นอย่างดีที่สุด เราปกป้อง และรักษาข้อมูลของท่านด้วยมาตรการดังต่อไป
• กำหนดขอบเขตในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
• คอยดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีทั้งหลายให้มีประสิทธิภาพเสมอเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าสู่ระบบ
• ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลทิ้งทันทีเมื่อพ้นวาระความจำเป็นในการเก็บข้อมูลไว้แล้ว เพื่อความปลอดภัย
บริษัท ไฮช็อปปิ้ง จำกัด ใช้โปรโตคอลระบบ 128-bit SSL (Secure Sockets Layer) ในการเข้ารหัสข้อมูลทางการเงินที่ส่งบนอินเทอร์เน็ต อันถือว่าเป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทนี้
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่านกับบุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่นๆ นอกเหนือจากเครือบริษัทของเรา และบุคคลที่ดำเนินการจัดส่งสินค้าที่ท่านชำระ เงินจากไฮ ช้อปปิ้งให้ท่าน อนึ่ง อาจมีสถานการณ์พิเศษที่อาจถูกขอให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่าน โดยต้องดำเนินการตามที่จำเป็นในกรณีที่อาจกระทบถึงความปลอดภัยในสวัสดิภาพ ชีวิต และร่างกายของบุคคลอื่น หรือมีการบังคับทางกฎหมาย บริษัท ไฮช็อปปิ้ง จำกัด มีความรับผิดชอบ และต้องปฏิบัติตามกฎหมาย พรบ.คอมพิวเตอร์ แห่งราชอาณาจักรไทย
ข้อมูลของผู้ซื้อได้รับการปกป้องสูงสุด
ทุกครั้งที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ เจเคเอ็น ไฮ ช็อปปิ้งเซิร์ฟเวอร์ของเราจะเก็บบันทึกข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของท่านโดยอัตโนมัติ ข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วย
• หมายเลข IP คอมพิวเตอร์ของท่าน
• ประเภทของโปรแกรมเบราว์เซอร์
• เว็บไซต์ที่ท่านใช้ก่อนเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เจเคเอ็น ไฮ ช็อปปิ้ง
• หน้าเว็บในไฮช็อปปิ้ง ทีวีที่ท่านเข้าเยี่ยมชม
• ระยะเวลาที่ท่านเยี่ยมชม ข้อมูลที่ท่านค้นหาภายในเว็บไซต์ วันที่ และเวลาที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ รวมไปถึงสถิติอื่นๆ
ข้อมูลเหล่านี้ถูกเก็บรวมรวมไว้เพื่อการวิเคราะห์ และประเมินผลเพื่อการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์สินค้า และบริการของเรา
ข้อมูลเหล่านี้จะถูกใช้ร่วมกับข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ด้วย
การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัท เจเคเอ็น ไฮ ช็อปปิ้ง จำกัด มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข นโยบายความเป็นส่วนตัวได้ทุกเมื่อ และทุกๆ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ จะปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของเรา
การขอลบข้อมูลผู้ใช้งาน
1.ลูกค้าสามารถโทรเข้ามาที่ Call Center 02-123-4555 หรือ Email : cs_contact@jkn-hishopping.com เพื่อแจ้งการขอลบข้อมูล
เจ้าหน้าที่จะติดต่อลูกค้ากลับเพื่อแจ้งยืนยันการลบข้อมูลลูกค้าภายใน 3 วันทำการ
2.ลูกค้าสามารถเข้าไปที่เมนู "การยกเลิกสมาชิก" ใน www.jkn-hishopping.com
ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว
หากคุณมีข้อสงสัย คำถาม ข้อข้องใจ หรือความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราคุณสามารถติดต่อเราได้ตามรายละเอียด ด้านล่างนี้
บริษัท เจเคเอ็น ไฮ ช็อปปิ้ง จำกัด
2034 อาคาร อิตัลไทย ชั้น 16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์ : 02-1234-555
อีเมล : cs_contact@jkn-hishopping.com
บริษัท เจเคเอ็น ไฮ ช็อปปิ้ง ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่จะเกิดขึ้นกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีการประกาศ แจ้งเอาไว้ในเว็บไซต์ของเรา