Share :
[ANNA SUI] กระโปรงโบฮีเมียน สินค้า Pre-Order [2134525739]
 • ราคาปกติ 3,500 .-
 • ราคาพิเศษ 1,100.-
 • ระยะเวลาโปรโมชั่น (1ม.ค. 2566 - 31ธ.ค. 2566)
 • รหัสสินค้า 30009988
 • การจัดส่งสินค้า เริ่มต้น 400 บาท ชำระตอนรับสินค้า*
 • คืน / เปลี่ยนสินค้า ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • วิธีการชำระเงิน
 • เลือก
รายละเอียด สินค้า

 

 

การให้คะแนนรีวิวสินค้า

0 คะแนน

ลำดับที่. คะแนน หัวข้อเรื่อง รีวิวโดย วันที่

No reviews have registered.


ลำดับที่. หัวข้อเรื่อง ถามโดย วันที่ สถานะ

No Q&A have registered.


ข้อแนะนำเกี่ยวกับ Q & A
 • ข้อความที่ส่อไปในทางส่งเสริมในเชิงพาณิชย์ ขัดต่อศีลธรรม และก่อให้เกิดความรุนแรงจะถูกลบ
 • ไม่ควรระบุหรือนำเสนอข้อมูลส่วนตัว (ข้อมูลลูกค้า, หมายเลขโทรศํพท์มือถือ, เลขที่ใบกำกับภาษี)
 • หากมีข้อติชมเกี่ยวกับการให้บริการรายการสั่งซื้อสินค้า กรุณาอ้างอิงข้อมูลที่ได้รับสำหรับรายการสั่งซื้อสินค้ารายการนั้น

 • การจัดส่งสินค้า

   

  นโยบายการจัดส่งสินค้า

  1. บริษัทฯ จะเริ่มจัดส่งสินค้าหลังจากได้รับการชำระเงินและข้อมูลการจัดส่งของท่าน

  2. ระยะเวลาในการจัดส่งเป็นเวลาโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับสถานที่ในการจัดส่ง โดยไม่นับรวมวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทั้งนี้ สถานที่และระยะเวลาในการจัดส่งแบ่งได้ ดังนี้

  (2.1) เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล : ระยะเวลาการจัดส่งนับจากวันสั่งซื้อสินค้า ภายใน 20 วันทำการ

  (2.2) เขตต่างจังหวัด : ระยะเวลาการจัดส่งนับจากวันสั่งซื้อสินค้า ภายใน 25 วันทำการ

  (2.3) เขตพิเศษ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และพื้นที่เกาะต่างๆ : ระยะเวลาการจัดส่งนับจากวันสั่งซื้อสินค้าภายใน 28 วันทำการ ทั้งนี้ การจัดส่งเขตพื้นที่พิเศษต่างๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการการจัดส่งเพิ่มเติม

  3. เมื่อผู้ซื้อได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว ผู้ซื้อจะต้องทำการชำระค่าจัดส่งเป็นจำนวนเงินตามน่ำหนักค่าขนส่งจริง ตามตารางคำณวนค่าขนส่ง ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้จัดส่งสินค้า

   

  4. สามารถตรวจสอบสถานะของคำสั่งซื้อและสถานะการส่งสินค้าได้ที่หมายเลข 02-1234-555

 • การเปลี่ยน / คืนสินค้า

   

  1. เมื่อทำการสั่งซื้อสินค้าแล้วจะไม่สามารถทำการยกเลิกคำสั่งซื้อในภายหลังได้
  2. เมื่อผู้ซื้อได้ทำการชำระเงินสำเร็จ หรือได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว ผู้ซื้อจะไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าได้
  3. เมื่อผู้ซื้อได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้วหากต้องการคืนสินค้าเนื่องจากความผิดพลาดของผู้ซื้อเอง เช่น ไซซ์สินค้าไม่ตรงกับไซซ์ตัวของผู้ซื้อ หรือแบบไม่ถูกใจ ฯลฯ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ และไม่สามารถเปลี่ยน / คืน สินค้าดังกล่าวได้
  4. กรณีหากสินค้าได้รับความเสียหาย หรือชำรุด ทางบริษัทฯ จะรับผิดชอบก็ต่อเมื่อผู้ซื้อได้ทำการถ่ายวิดีโอคลิปตั้งแต่การแกะเทปกาวตลอดจน การหยิบสินค้าทุกชิ้นออกมาจากล่องและตรวจดูความเรียบร้อย (วิดีโอจะต้องมีความชัดเจนและจบภายในคลิปเดียว โดยไม่มีการหมุนกล้องไปในทิศทางอื่นนอกจากกล่องและตัวสินค้า) เพื่อเป็นหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าสินค้านั้นเกิดความผิดพลาด หรือเกิดความเสียหายอันมาจากขั้นตอนการจัดส่งของบริษัท เจเคเอ็น ไฮ ช็อปปิ้ง จำกัด ซึ่งกรณีนี้ผู้ซื้อจึงจะสามารถคืนสินค้าได้ตามจำนวนสินค้าที่แจ้งคืน
  5. ระยะเวลาการแจ้งคืนสินค้า ภายใน 7 วันหลังจากผู้ซื้อได้รับสินค้า
  6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า โดยผู้ซื้อจะต้องเก็บสินค้า และอุปกรณ์ทุกชิ้นทั้งหมดที่ได้รับใส่ในกล่องให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย
  7. ผู้ซื้อจะต้องเตรียมเอกสารยืนยันการคืนสินค้าให้กับเจ้าหน้าที่ขนส่งขณะไปรับคืนสินค้า
  8. ผู้ซื้อต้องเก็บใบเสร็จทุกครั้งเพื่อยืนยัน กรณีที่ต้องการรับบริการหลังการขาย
  9. การคืนสินค้า : ผู้ซื้อจะได้รับเงินคืนหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับสินค้าแล้ว โดยระยะเวลาจะเป็นไปตามกระบวนการคืนเงินของธนาคาร
  10. ผู้ซื้อจะไม่ได้รับเงินคืนจากการชำระค่าจัดส่ง
  11. บริษัท เจเคเอ็น ไฮ ช็อปปิ้ง จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาท ขอให้ถือคำตัดสินชี้ขาดเป็นของบริษัท เจเคเอ็น ไฮ ช้อปปิ้ง จำกัด เป็นที่สิ้นสุด
  12. เมื่อทำการสั่งซื้อ และชำระเงินสำเร็จ ถือว่าผู้ซื้อได้อ่าน และทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเปลี่ยน / คืน สินค้าเรียบร้อยแล้ว พร้อมยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
  13. กรณีมีข้อสงสัย : สามารถสอบถามเพิ่มเติม หรือส่งข้อร้องเรียนของท่านมายังหมายเลข 02-1234-555