ตำแหน่งงานที่รับ

ตำแหน่ง รับจำนวน (ตำแหน่ง)
Sales Agent – Outbound 20

วิธีการสมัคร

  1. ส่งเอกสารสมัครงานของท่านมาที่อีเมลล์ Wynnnawat.pho@jkn-hishopping.com หรือ nantawan.sen@jkn-hishopping.com